Νέα

07Δεκ2015

Σημαντική ενημέρωση

Η μέχρι τώρα προσπάθεια όποιας νομοθετικής ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια περιλαμβάνει έναν σαφή διαχωρισμό των δανειοληπτών στον «Συνεργάσιμο Δανειολήπτη» και στον «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη»,σύμφωνα