Νέα

11Νοέ2016

ICAP: Τράπεζα Ελλάδος, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και Cosmote πρωταθλητές κερδοφορίας

ICAP: Τράπεζα Ελλάδος, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και Cosmote πρωταθλητές κερδοφορίας
 Πρόκειται για την πεντάδα των κορυφαίων ως προς την κερδοφορία εταιρειών, με βάση τη σχετική επεξεργασία από την ICAP των δημοσιευμένων ισολογισμών για το 2015.
Ειδικότερα, εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:
 • H πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 15 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2015 όσο και το 2014.
 • Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2015 ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. η οποία επανήλθε στην κορυφή, εμφανίζοντας μεγάλη αύξηση των κερδών EBITDA (+76%).
 • Στη 2η θέση βρίσκεται η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετά την υποχώρηση (-24,5%) των αντίστοιχων κερδών, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει σταθερά ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
 • Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή «εκτόξευση» από τη 142η θέση της κατάταξης το 2014 στην 4η θέση το 2015) και η COSMOTE Α.Ε.

Oπως επισημαίνεται στην ανάλυση της ICAP, στη διάρκεια του 2015 η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσμενώς, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε.

ICAP

Σ΄ αυτό το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν αφενός από καθεστώς αβεβαιότητας, αφετέρου από ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας, οι κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις πολυετείς προσπάθειες προσαρμογής, επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους. Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2015.

Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών είχαν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις το 2015, με χαρακτηριστικό τη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας τους, πετυχαίνοντας αποτελέσματα πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του συνόλου των Ελληνικών εταιρειών.

ICAP1

Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά (επιβολή ελέγχων κεφαλαίων, κλπ.) παραμένουν σε ισχύ, η άρση των συνθηκών ελλιπούς χρηματοδότησης, η αποκατάσταση της ρευστότητας και η επαναφορά των ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, αποτελούν παράγοντες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επαναφορά θετικών ρυθμών ανάπτυξης, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επιτυχώς, συνεισφέροντας στη διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Οι πρωταθλητές ανά κλάδο

Ανά κλάδο στη βιομηχανία, κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2015 με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες: Μότορ Οϊλ, Ελληνικά Πετρέλαια, Αλουμίνιο της Ελλάδος, Καρέλια Καπνοβιομηχανία και BIC ΒΙΟΛΕΞ. Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους 1.022 εκατ. ευρώ περίπου, καλύπτοντας το 41,5% των συνολικών κερδών του τομέα.

Στον τομέα του εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες, ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Jumbo, Kαταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, Σκλαβενίτης, Μασούτης Σούπερμάρκετ. Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €448,6 εκατ. (μερίδιο 38,5% επί των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης).

Στις λοιπές υπηρεσίες (εκτός τραπεζών – factoring, ασφαλειών, τουρισμού), στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες: ΔΕΗ, ΟΤΕ, Cosmote, OΠΑΠ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Οι 5 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €2.131 εκατ. περίπου. (μερίδιο 41,4% επί των συνολικών κερδών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών της κατάταξης).

icap3

Για τις τράπεζες – factoring, τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν σαρωτικές αλλαγές, αφού στη συνολική κατάταξη των Business Leaders το 2015 από πλευράς τραπεζών βρίσκεται μόνον η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.1, ενώ απουσιάζουν οι συστημικές (εμπορικές) τράπεζες. Πέραν αυτής, στην κατάταξη περιλαμβάνονται 4 εταιρείες factoring.

Τέλος, στον τομέα του τουρισμού, η κορυφαία πεντάδα αποτελείται από 4 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, οι οποίες από κοινού κάλυψαν το 51,4% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα. Πρόκειται για τις OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε., AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε., EXECUTIVE LEASE Α.Ε., ΑLD Automotive Μισθώσεων Αυτοκινήτων και ΛΑΜΨΑ Α.Ε. Ελληνικών Ξενοδοχείων.

Το τοπ 500

Οι αναλυτές της ICAP αναφέρουν ότι η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015 είναι και πάλι εντυπωσιακή.

Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Πράγματι, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

 • κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP.. (Επί συνόλου 9.962 εταιρειών, περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλειών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2015 όσο και το 2014 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank μέχρι την 11/10/2016).
 • εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €10,8 δισ., ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο).
 • εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €5,4 δισ. το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο (εγγραφή υψηλών ζημιών το 2015, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα).

Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2015 διαμορφώθηκε σε 3,21 εκατ. ευρώ, μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε 1,62 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των €2,53 εκατ. της περσινής έκδοσης.

Συνολικές Εξελίξεις – Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2015), σημειώνεται ότι 136 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 67 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Αξίζει να επισημανθεί ότι 112 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2007 έως και το 2015, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

 • Εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30,7% ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν.
 • Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2015), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 88,8%, ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).
 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2015 μικρή μόνο μείωση (-2,4%).

Τέλος και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους, οι 500 εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση το 2015.

Τονίζεται ότι η κερδοφορία των εταιρειών της κατάταξης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών (περιλαμβανομένων τραπεζών-ασφαλειών), στις οποίες το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2015.

Τα μερίδια ανά τομέα

Από άποψη πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2015, με μερίδια 34% και 33% των εταιρειών της κατάταξης.

Όσον αφορά τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής:

 • Η συμμετοχή του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιό 47,6% στα κέρδη EBITDA και μερίδιο 29,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει του κύκλου εργασιών (μερίδιο 35,6%).
 • Ο τομέας της Βιομηχανίας, με εμφανώς βελτιωμένες επιδόσεις, ανεδείχθη δεύτερος τόσο βάσει κερδοφορίας, καλύπτοντας μερίδια 22,8% στα κέρδη EBITDA και 24,6% στα προ φόρου κέρδη, όσο και βάσει κύκλου εργασιών (μερίδιο 32,4%).
 • Ο τομέας του Εμπορίου διατηρεί την τρίτη θέση βάσει κύκλου εργασιών, με μερίδιο 25,1%, ενώ τα μερίδια του επί των κερδών είναι ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την περσινή έκδοση.

Όσον αφορά τον τομέα των Τραπεζών – εταιρειών Factoring, τονίζεται ότι η μόνη τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας η κερδοφορία ήταν δραστικά αυξημένη το 2015, με συνέπεια το μερίδιο του τομέα στα προ φόρου κέρδη να διαμορφωθεί σε 22,5%.

 

Πηγή: Newmoney.gr

Δείτε αυτούσιο το άρθρο εδώ

 • 11 Νοέ, 2016

Μοιράσου αυτό το άρθρο

Κατηγορίες