Νέα

07Δεκ2015

Σημαντική ενημέρωση

Η μέχρι τώρα προσπάθεια όποιας νομοθετικής ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια περιλαμβάνει έναν σαφή διαχωρισμό των δανειοληπτών στον «Συνεργάσιμο Δανειολήπτη» και στον «Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη»,σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.224/2013. Υπό την βάση του κώδικα δεοντολογίας αυτού οι τράπεζες τον τελευταίο διάστημαστέλνουν με συστημένες επιστολέςσε δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια ή δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια δεν έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα αλλά παρουσιάζουν καθυστέρηση, τυποποιημένα έντυπα που απαιτούν την συμπλήρωσή τους.

Τα έντυπα αυτά είναι ουσιαστικά μία επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, της περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη.Η συμπλήρωση του εντύπου ΔΕΝ κρύβει κανένα κίνδυνο και είναι χρήσιμη.

Το έντυπο αυτό αποτελεί την 1η ειδοποίηση και θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην τράπεζα εντός 15ημερών από την παραλαβή.

Σε αντίθετη περίπτωση και με την αγνόηση της 2ης ειδοποίησης η τράπεζα θα χαρακτηρίσει των δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιμο» με συνέπεια αφενός τον πιθανό του αποκλεισμό από οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αφετέρου την παράλληλη νομιμοποίηση της τράπεζας για την έναρξη νομικών διαδικασιών για την διασφάλιση των συμφερόντων της.

Συμβουλεύουμε λοιπόν σε όποιον έχει έρθει το τυποποιημένο έντυπο να μην το αγνοήσει.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Οικονομολόγος, M.Sc.
Αναστασιαδη 10, Αγρίνιο
Τ.2641044010
Μ.6945790712

  • 7 Δεκ, 2015

Μοιράσου αυτό το άρθρο

Κατηγορίες