Σκοπός

O σκοπός του συνδέσμου όπως αυτός έχει αποτυπωθεί και στο ιδρυτικό καταστατικό του συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

  • Η ενίσχυση της δικτύωσης και της  συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.
  • Η ανάδειξη της  ανάγκης στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων από το καταναλωτικό κοινό του Νομού μέσα από στοχευμένες ενέργειες.
  • Η  υποστήριξη με άμεσους και έμμεσους τρόπους επιχειρηματικών προσπαθειών μελών.
  • Η προαγωγή του πνεύματος, του πολιτισμού, των ηθών και των αξιών του τόπου.
  • Η ανάδειξη και ενίσχυση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων , δυνατοτήτων και δεξιοτήτων.
  • Η στήριξη μελών, οι οποίοι για λόγους πέρα και πάνω από την θέληση τους, αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους  πρόβλημα και χρήζουν στήριξης.