Ο σύνδεσμος

Ο άνθρωπος όντας εκ της φύσεως του κοινωνικό όν, εκούσια ή ακούσια, εκδηλώνει διαχρονικά  την ανάγκη-επιθυμία  του να  εντάσσεται σε ομάδες . Η ροπή του αυτή είναι και η αιτία δημιουργίας πλειάδων ανά τον κόσμο ομάδων, συνδέσμων, λεσχών με διαφορετικό κάθε φορά στόχο και προσανατολισμό.

Στις μέρες μας οι γενικότερες δυσχερής πολιτικοοικονομικές συνθήκες υπό των οποίων όλοι μας προσπαθούμε να επιχειρήσουμε, κάνει το αρχαίο ρητό « Ισχύς εν τη Ενώσει» επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο καθένας μας από μόνος του διαθέτει απείρως μικρότερη δύναμη απ’ ότι απαιτείται για την αντιμετώπιση των μυριάδων προβλημάτων που καλείται να διευθετήσει.

Η  δική μας ανάγκηλοιπόν, για την δημιουργία του Συνδέσμου Αιτωλοακαρνάνων Επιχειρηματιών, με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΑ» πηγάζει από πραγματικά ανιδιοτελή κίνητρα, τα οποία προσδιορίζονται από την όσο ποτέ άλλοτε έντονη επιθυμία για κοινή δράση έναντι των προκλήσεων που καλείτε ν’ αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος. Απαλλαγμένοι από πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές  και κάθε άλλου είδους ιδεοληψίες, που φυλακίζουν την οικονομική, κοινωνική  και πολιτιστική πρόοδο του τόπου , επιχειρηματίες  απ’ όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητου μεγέθους και ειδικού βάρους ,  κατόπιν επίμονων και επίπονων διεργασιών αρκετών μηνών κατάφεραν να ιδρύσουν το Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος Αιτωλοακαρνάνων Επιχειρηματιών αποτελεί μια από τις πρώτες οργανωμένες και δομημένες  κινήσεις  μονάδων της ιδιωτικής οικονομίας του τόπου, με στόχο την συμβολή του στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του.

Η ουσιαστική δύναμη του Συνδέσμου είναι η θέληση και το μεράκι των ίδιων των μελών του, τα οποία συναθροισμένα δημιουργούν μια «δύναμη» με πολλαπλάσια διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σε κάθε πρόβλημα.